Obchodní podmínky

Uhrazení faktury za lekce je požadováno nejpozději 14 pracovních dní před začátkem kurzu. Teprve po uhrazení faktury bude klientovi zajištěn lektor. Pokud faktura nebude zaplacena včas, nelze zahájit školení v předem domluveném termínu.

Lekce může být klientem zrušena 24 hodin předem písemným oznámením buď emailem na info@northtraining.eu nebo telefonicky na +420 725 406 540. Ze zdravotních důvodů či v případě náhlého onemocnění může být hodina zrušena oznámením méně než 24 hodin před začátkem, ale je nutné dodat potvrzení od lékaře.

Všechny uhrazené lekce musí být klientem využity ve stanoveném časovém období určeném pro využití lekcí. V případě nemoci lektora má klient na výběr dvě možnosti – buď bude lekce vyučovat s náhradním, obdobně zkušeným lektorem, nebo klient může počkat na svého lektora a lekce využít později, tedy až se lektor vrátí zpět do pracovního procesu. V druhém případě automaticky dochází k prodloužení časového období určeného pro využití zakoupených lekcí.

Pokud má klient zájem rezervovat si další lekce u stejného lektora, může tak učinit nejpozději 4 týdny před skončením probíhajícího kurzu. NorthTraining bude vždy klienta kontaktovat ohledně dalších požadovaných lekcí, ale v případě pozdní rezervace nelze zaručit, že výuku povede stejný lektor.

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test