Mezinárodní certifikát Cambridge Advanced (CAE) Praha

Zkouška: Cambridge English: Advanced – CAE

Tento certifikát dokazuje velmi pokročilou úroveň angličtiny – úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Na této úrovni byste měli být schopni komunikovat plynule a sebevědomě téměř ve všech oblastech pracovního i společenského života – uplatníte jej jak při studijních účelech, tak při získání různých pracovních míst včetně řídících pozic, pro které je zkouška CAE nezbytná. Získání certifikátu CAE je zřejmou výhodou, protože potenciálnímu zaměstnavateli ukazuje vaši snahu o dosažení opravdu vysoké úrovně komunikačních dovedností.

Počet zájemců o získání CAE stále roste v důsledku vyšší konkurence během získávání zajímavých pracovních i studijních pozic. Rozdíl mezi komunikačními schopnostmi kandidátů s certifikátem FCE a CAE je dosti znatelný.

 

Jaké instituce uznávají tuto kvalifikaci?

Pozoruhodné množství firem a vzdělávacích institucí uznává Cambridge CAE.

Aktuální seznam podniků a vzdělávacích institucí, které přijímají CAE lze nalézt zde:

http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1

Je důležité si uvědomit, že pokud uvažujete o studiu nebo práci v zahraničí, měli byste si ověřit u každého orgánu, která osvědčení nebo testy uznávají jako součást svých vstupních kritérií.

 

Struktura zkoušky

Část Délka(v minutách) Poměr z celkového hodnocení (v %)
Část 1 – Reading & Use of Engish (čtení a aplikace jazyka) 90 25
Část 2 – Writing (psaní) 90 25
Část 3 – Listening (poslech) 40 25

Prosím, berte na vědomí, že informace ve výše uvedené tabulce jsou převzaté z internetových stránek Cambridge English:

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/whats-in-the-exam/

North Training s.r.o. proto nemůže nést odpovědnost za případnou neúplnost či nesprávnost výše uvedených informací na svých vlastních webových stránkách.

 

Příprava na zkoušku CAE s North Training v Praze.

Rozvrh našich aktuálních skupinových kurzů připravujících na CAE najdete zde: Více informací

Nabídky lekcí pro individuální studenty najdete zde: Více informací

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test