Mezinárodní certifikát FCE First Cambridge Praha

Zkouška: The Cambridge First Certificate in English

Tento certifikát dokládá výše pokročilou úroveň angličtiny – úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Na této úrovni byste měli být schopni komunikovat v běžném pracovním životě a během některých studijních situacích.

 

Jaké instituce uznávají tuto kvalifikaci?

Je důležité si uvědomit, že pokud uvažujete o studiu nebo práci v zahraničí, měli byste si ověřit u každého orgánu, která osvědčení nebo testy uznávají jako součást svých vstupních kritérií.

Aktuální seznam podniků a vzdělávacích institucí, které přijímají FCE lze nalézt zde:

http://www.cambridgeenglish.org/recognition/results.aspx?country=United%20Kingdom&type=All&exam=FCE

 

Struktura zkoušky

Název zkoušky byl nedávno změněn na Cambridge First a skládá se ze 4 částí.

Část Délka(v minutách) Poměr z celkového hodnocení (v %)
Část 1 – Reading & Use of Engish (čtení a aplikace jazyka) 75 20
Část 2 – Writing (psaní) 80 20
Část 3 – Listening (poslech) 40 20
Část 4 – Speaking (mluvený projev) 14 20

Prosím, berte na vědomí, že informace ve výše uvedené tabulce jsou převzaté z internetových stránek Cambridge English:

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/
NorthTraining s.r.o. proto nemůže nést odpovědnost za případnou neúplnost či nesprávnost výše uvedených informací na svých vlastních webových stránkách.

 

Příprava na zkoušku FCE s North Training v Praze.

Rozvrh našich aktuálních skupinových kurzů připravujících na FCE najdete zde: Více informací

Nabídky lekcí pro individuální studenty najdete zde: Více informací

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test