Začátečníci

Elementary (A 1) – pokročilý začátečník / falešný začátečník

Uživatel jazyka na úrovni A1 rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, jež vlastní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.

 

POROZUMĚNÍ

Čtení

Se znalostmi na úrovni A1 rozumíte známým slovům a velmi jednoduchým větám, například na plakátech, vývěskách nebo v katalozích.

Poslech

Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak rozumíte základním slovům a zcela základním frázím týkajících se vaší osoby, rodiny a bezprostředního okolí.

 

MLUVENÍ

Ústní interakce

Se znalostmi na úrovni A1 se umíte jednoduchým způsobem domluvit, je-li váš partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umíte klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají vašich základních potřeb.

Samostatný ústní projev

Na úrovni A1 zvládnete jednoduchými frázemi popsat lidi, které znáte, a stejně tak místo, kde žijete.

 

PSANÍ

Písemný projev

Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnete vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test