Mezinárodní certifikát Cambridge Proficiency (CPE) Praha

Zkouška: Cambridge English: Proficiency – CPE

Tento certifikát dokazuje mimořádně pokročilou úroveň angličtiny, úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce. Je to nejvyšší možná úroveň, které v této kategorii zkoušek lze dosáhnou. Tuto kvalifikaci uplatníte při studijních i profesních účelech, jazykové dovednosti se blíží úrovni rodilých mluvčích. CPE zkouška navazuje na CAE, ještě více rozšiřuje vaši znalost jazyka a schopnost jej náležitě využívat.

Počet kandidátů je relativně malý v poměru s uchazeči o CAE, ale kandidátů stále přibývá s vzrůstající jazykovou odborností v České republice. Rozdíl mezi kvalitami jazykových dovedností těchto dvou úrovní je zřejmý a tato kvalifikace umožňuje realizovat prakticky jakékoli pracovní či studijní příležitosti.

 

Jaké instituce uznávají tuto kvalifikaci?

Pozoruhodné množství firem a vzdělávacích institucí uznává Cambridge CPE.

Aktuální seznam podniků a vzdělávacích institucí, které přijímají CPE lze nalézt zde:

http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1

Je důležité si uvědomit, že pokud uvažujete o studiu nebo práci v zahraničí, měli byste si ověřit u každého orgánu, která osvědčení nebo testy uznávají jako součást svých vstupních kritérií.

 

Struktura zkoušky

Zkouška se skládá ze 4 částí:

Část Délka(v minutách) Poměr z celkového hodnocení (v %)
Část 1 – Reading & Use of Engish (čtení a aplikace jazyka) 90 40
Část 2 – Writing (psaní) 90 20
Část 3 – Listening (poslech) 40 20
Část 4 – Speaking (mluvený projev) 16 20

Prosím, berte na vědomí, že informace ve výše uvedené tabulce jsou převzaté z internetových stránek Cambridge English:

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/whats-in-the-exam/

NorthTraining s.r.o. proto nemůže nést odpovědnost za případnou neúplnost či nesprávnost výše uvedených informací na svých vlastních webových stránkách.

 

Příprava na zkoušku CPE s North Training v Praze.

Rozvrh našich aktuálních skupinových kurzů připravujících na CPE najdete zde: Více informací

Nabídky lekcí pro individuální studenty najdete zde: Více informací

Nabídky pro firemní lekce najdete zde: Více informací

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test