Mezinárodní certifikát PET Cambridge Praha

Název zkoušky: The Cambridge English: Preliminary or PET

Tento certifikát dokládá středně pokročilou úroveň angličtiny – úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Na této úrovni byste měli být schopni základní komunikace potřebné v pracovním životě a v některých studijních situacích. Měli byste rozumět základním faktickým informacím a mít povědomí o postojích a stanoviscích vyjádřených v mluvené i psané angličtině. Tato zkouška je považována za odrazový můstek do vyšších úrovní zkoušek Cambridge, zároveň ukazuje pokrok, kterého jste ve svém jazykovém vzdělání doposud dosáhli.

 

Jaké instituce uznávají tuto kvalifikaci?

Je důležité si uvědomit, že pokud uvažujete o studiu nebo práci v zahraničí, měli byste si ověřit u každého orgánu, která osvědčení nebo testy uznávají jako součást svých vstupních kritérií.

Aktuální seznam podniků a vzdělávacích institucí, které přijímají PET lze nalézt zde:

http://www.cambridgeenglish.org/recognition/results.aspx?country=United%20Kingdom&type=All&exam=PET

 

Struktura zkoušky

Zkouška se skládá ze 4 částí:

Část Délka(v minutách) Poměr z celkového hodnocení (v %)
Část1 – Reading & Use of English (čtení a aplikace jazyka) 90 50
Část 2 – Writing (psaní) 30 25
Část 3 – Listening (poslech) 10-12 25

Část 4 – Speaking (mluvený projev)
Prosím, berte na vědomí, že informace ve výše uvedené tabulce jsou převzaté z internetových stránek Cambridge English:

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary/whats-in-the-exam/

North Training s.r.o. proto nemůže nést odpovědnost za případnou neúplnost či nesprávnost výše uvedených informací na svých vlastních webových stránkách.

 

Složení zkoušky PET v České republice

North Training s.r.o. registruje své studenty ke zkouškám přes British Council v Praze, k ceně za složení zkoušky se nepřidávají žádné další poplatky za registraci.

Datumy zkoušek PET v Praze i další důležité informace ohledně registrace naleznete zde:

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-registration.htm

 

Příprava na zkoušku PET s North Training online.

Rozvrh našich aktuálních skupinových kurzů připravujících na PET najdete zde: Více informací

Nabídky lekcí pro individuální studenty najdete zde: Více informací

 

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test